NETPOLGAR ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Bevezető rendelkezések

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy részletesen szabályozza a https::/netpolgar.hu a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Szolgáltató és a szolgáltatást használó felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) között létrejövő jogviszony feltételeit, ezen belül a felek jogait és kötelezettségeit.

1.2 A Felhasználók a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

1.3 A Felhasználó a Szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe és használja. Kizárólag a Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.

1.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

1.5 Az Ekertv. 7.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató nem köteles a felhasználó által felvitt vagy feltöltött tartalmak, információk moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azaz nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, így nem köteles a Felhasználó által feltöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására sem.

1.7 Jogsértő tartalom bejelentése a tibor.fogler@gmail.com-e-mail címen.

II. Alapfogalmak

2.1 A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a felhasználór számára elérhető, ingyenes tárhelyet (a továbbiakban: „tárhely”) biztosít, amelyet a felhasználór jogosult tartalommal feltölteni (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) 2.§ lc) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.

2.2 Névválasztás szabályai, átnevezés

2.2.1 A netpolgar.hu rendszerébe regisztráláskor a Felhasználó felhasználónevet választ.

Nem választható olyan név vagy megjelölés, amelyhez harmadik személynek bármilyen joga vagy jogos érdeke fűződik, vagy egyébként félrevezető. Az ilyen felhasználó- regisztrációja esetén a Szolgáltató a tudomásszerzést követően kérheti a Felhasználót a név megváltoztatására, illetve a nevet a Felhasználó tájékoztatása mellett törölheti, és az érintettet a Szolgáltatásból kizárhatja.

III. A Tartalomra vonatkozó rendelkezések

3.1 A netpolgar.hu rendszer használata során a felhasználó különböző szöveges, képi, videó információkat tud a szerveren elhelyezni. Ezeket a továbbiakban "tartalom" -nak nevezzük. Szolgáltatásban megjelenő Tartalmakat a Felhasználók töltik fel, és azokért kizárólag őket terheli minden a felelősség. A Szolgáltatásba feltöltött Tartalmakért a Szolgáltatót nem terheli felelősség, etekintetben a Szolgáltató felelősségét kifejezetten kizárja.

3.2 A Felhasználó a Szolgáltatásba csak olyan Tartalmat tölthet fel, amely nem jogsértő, azaz sért semmilyen jogszabályt vagy harmadik személy személyiségi jogait.

Felhasználó a Szolgáltatásba nem helyezhet az olvasó, vagy a Szolgáltató rendszereinek működését befolyásoló, vagy az olvasókról ill. a felhasználókról bármilyen információt gyűjtő kódot.

3.3 A Felhasználó bármikor kérheti, hogy a Szolgáltató valamely általa feltöltött Tartalmat távolítsa azt el az adott felületéről. A Szolgáltató ezt lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ez technikailag lehetséges és nem sérti más felhasználó érdekeit.

3.4 A felhasználó által a "piactérbe" felvitt/feltöltött termékek, szolgáltatásokkal kapcsolatban minden garanciális / szavatossági és egyéb felelősség a felhasználót terheli. A szolgáltató a termékek, szolgáltatások meglétét, valódiságát, minöségét, jogszerüségét nem vizsgálja, az ilyen jellegű esetleges vitákkal kapcsolatban minden felelősséget kizár.

IV. Hirdetések

4.1 A netpolgar.hu rendszerben hagyományos, piaci termék, szolgáltatás hírdetése tilos.

V. Személyes adatok

5.1 A Felhasználó által a Szolgáltatás keretében megadott személyes adatokat a Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.

5.2 Az email címet és a nick nevet leszámítva a Felhasználó bármikor, szabadon megváltoztathatja a regisztráció során megadott bármelyik adatát.

5.3 A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózza a Felhasználó webes tevékenységeit. A Szolgáltató naplókat csak statisztikai célokra használja fel, és azt másnak nem teszi hozzáférhetővé.

5.4 A Szolgáltató Szolgáltatásnak a Felhasználó által történő használata során a böngésző bezárásakor sem törlődő cookie fájlokkal azonosít, ily módon teszi lehetővé, hogy ne kelljen a Felhasználónak minden alkalommal belépnie a rendszerbe. A cookie-k rögzítése kikapcsolható a Szolgáltatásba történő belépéskor (a „Jegyezz meg” opciót választva).

VI. Egyebek

6.1 A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a jelen ÁSZF bármely rendelkezését módosítsa. Az ÁSZF esetleges módosításáról a módosítást követő első belépéskor a Felhasználó értesítést kap.

Budapest, 2021. junius 01.