Leírás

Leírás

Áttekintés

A Netpolgár egy virtuális közösségi tér. E-demokrácia, projekt menedzser, virtuális piactér, fájl tároló és kommunikációs felület.

Ez egy pártoktól, szervezetektől független civil kezdeményezés.

Célja egy alternatív hierarchia mentes, egyenrangú autonóm egyedekből álló együttműködési rendszer kimunkálása, gyakorlati kipróbálása.

Készültség: V0.0.7 ß teszt

 • programozás: 90%
 • dizájn: 1%
 • tesztelés: 10%

Teszt bejelentkezések:

 • teszt1@teszt.hu psw: 12345678
 • teszt2@teszt.hu psw: 12345678
 • teszt3@teszt.hu psw: 12345678

 

Fő jellemzők

Minden felhasználónak van fájl tároló területe. A felhasználók csoportokat hozhatnak létre, csatlakozhatnak mások által létrehozott csoportokhoz (a csatlakozás rendjét a csoport szabályzata határozza meg). A csoportoknak is van file tárolójuk. Ezek a csoport tagjai számára elérhetőek. A csoportok projekteket (közösen megvalósított munkafolyamatokat, célkitűzéseket) indíthatnak. A projekteknek is van file tároló területük. Ezek a projekt-gazda csoport tagjai számára elérhetőek. A felhasználók privát üzeneteket is küldhetnek egymásnak, üzenetet küldhet egy csoport összes tagjának, projekt résztvevőknek, eseményre jelentkezőknek is. Szellemi és anyagi termékek cseréjét, megosztását virtuális, alternatív fizetőeszközös web-es piactér segíti. A felhasználók NET -es likvid demokrácia szerinti szavazásokat indíthatnak, ezek rendelhetőek csoporthoz, projekthez, kommentelhetnek, értékelhetnek, szavazhatnak. A rendszerhez bárki önként csatlakozhat, ingyenesen használhatja azt.

 

Csoport szervezés (ß teszt)

A netpolgár programban a hasonló érdeklődésű tagok vagy egy projekten közösen dolgozó tagok számára; hierarchikus „fa szerkezetű” csoport struktúra alakítható ki (fő csoport – csoport – alcsoport stb). Egy felhasználó több csoportban is tag lehet. A csoport tagok a program segítségével „chatelhetnek” egymással, videó konferenciákat bonyolíthatnak le, vitákat folytathatnak, szavazásokat rendezhetnek.


( Megjegyzés: a csoport szerkezet hierarchikus felépítése a csoportok közötti könnyebb eligazodást segíti, illetve később a likvid demokrácia kialakításánál lesz szerepe)


A felhasználók ”jelentkezhetnek” csoport tagnak. A teljes jogú tagsághoz az szükséges, hogy a csoport már meglévő tagjai közül – a csoport beállításainál megadott számú – tag támogassa az új tag belépését.


(Megjegyzés: ha a csoport létszám kisebb a beállított támogatási szükségletnél, akkor a tagok 100% -os támogatása szükséges. Nulla „szükséges támogatás” beállításánál a jelentkezők azonnal teljes jogú tagok lesznek.)


A csoport tagjai javasolhatják tag kizárását. A tag akkor lesz kizárva ha a csoport tagok – a csoport beállításainál %-ban megadott – hányada javasolta a kizárást.


A csoportokban alcsoportok hozhatóak létre. Alcsoport létrehozását a csoport tagok javasolhatnak. A csoport akkor nyílik meg ha a javaslat a csoport tagoktól megkapja - a csoport beállításoknál megadott – szükséges támogatást. A javasolt csoportban chatelni, vitákat, szavazásokat szervezni, alcsoportokat szervezni csak a szükséges támogatás elérése után lehet.


(Megjegyzés: ha a csoport létszám kisebb a beállított támogatási szükségletnél, akkor a tagok 100% -os támogatása szükséges. Nulla „szükséges támogatás” beállításánál az alcsoport azonnal megnyílik.)


A csoport tagjai javasolhatják a csoport lezárását. A csoport akkor lesz lezárva ha a tagok – a csoport beállításainál %-ban megadott – hányada javasolta a lezárást.


Minden csoportnak van legalább egy „adminisztrátora” alapértelmezetten a csoportot javasló felhasználó az adminisztrátor. Az adminisztrátor moderálhatja a csoportban lévő beszélgetéseket, módosíthat, javíthat a vita kérdések és a hozzájuk tartozó alternatívák szövegein, módosíthatja a csoport nevét, leírását és beállításait.


A csoport aktiválása után bármelyik csoport tag jelentkezhet adminisztrátornak. A tisztséget akkor töltheti be ha a csoport tagok – a csoport beállításnál %-ban megadott – hányada támogatja azt.


A csoport tagok kezdeményezhetik valamelyik adminisztrátortól a az adminisztrálási jog megvonását. A jog akkor kerül megvonásra ha a csoport tagok – a beállításoknál %-ban megadott – hányada ezt javasolta.


A csoportokban egyéb tisztségek (pl. vita moderátor, képviselő, szóvivő stb) is lehetnek, ezek kezelése az adminisztrátori tisztséghez hasonló.


A legfelső szintű csoportokat a rendszer adminisztrátor kezeli. Van egy különleges működésű csoport a „Regisztrált felhasználók” ennek automatikusan tagja mindenki aki regisztrál a programba.


 

Projekt menedzselés (ß teszt)

A rendszer adminisztrátorok, csoport adminisztrátorok projekteket indíthatnak. A projektek egy csoporthoz is kapcsolódhatnak. A projektek témakörökhöz rendelhetőek. Minden projektnek van legalább egy projekt adminisztrátora. A projekt adminisztrátorok résztvevőket vehetnek fel/módosíthatnak/törölhetnek, meghívókat küldhetnek. A regisztrált felhasználók résztvevőnek jelentkezhetnek a projektbe. A jelentkezést projekt adminisztrátornak kell jóvá hagynia. A projekt tagok bármikor kiléphetnek a projektből. A projekt adminisztrátorok feladatokat (taszkokat) definiálhatnak a projektbe, határidőt, felelőst adhatnak meg a feladathoz. Módosíthatják a feladat állapotát. A projekt adminisztrátorok lezárhatják, felfüggeszthetik a projektet. A projekt felvitelekor a felvivő lesz az adminisztrátor, később további adminisztrátorokat is kijelölhet a résztvevők közül. A rendszer adminisztrátor törölhet projekteket.

 

Virtuális piactér (ß teszt)

A csoport adminisztrátorok, regisztrált felhasználók kínálatokat vihetnek fel. A kínálatok témakörökhöz rendelhetőek. A kínálatok csoporthoz vagy felhasználóhoz kapcsolódhatnak. A felhasználások (tranzakciók) virtuális pénzben történő elszámolással vihetők fel a rendszerbe. A virtuális pénz neve: NTC (NET coint). Kiindulásként, első közelítésként; ajánlott 1NTC -t egy óra munka ellenértékének tekinteni. A "vásárló/felhasználó" lehet egy csoport, vagy egy felhasználó. Csoport nevében a csoport adminisztrátorok vásárolhatnak. Vásárláskor a "vevő" NTC egyenlege csökken, az "eladó" NTC egyenlege növekszik.

A főmenü "piactér" menüpontjábam a felhasználók saját nevükben tehetnek fel kinálatokat, a csoport almenü "Termékek" menüpontjában a csoport adminisztrátorok a csoport nevében tölthetnek fel kinálatokat.

A vásárlás a web áruházakban megszokott módon történik, a vevő a "kosarába" gyűjti a kiválasztott termékeket/szolgáltatásokat majd elküldi a megrendelést. Ha a felhasználó csoport adminisztrátor akkor ki kell választania, hogy saját nevében vagy valamelyik általa menedzselt csoport nevében vásárol.

A megrendelés elküldésekor zárolásra kerül a "vásárló" folyószámláján a rendelt termékek, szolgáltotások ára. Teljesítéskor kerül át az összeg az "eladó" számlájára. Ha a tranzakció bármilyen okból meghiúsul, akkor a zárolt összeg felszabadul a "vevő" számláján.

JELEN TESZT VÁLTOZATBAN minden felhasználó kap 500 NTC induló keretet, és a folyószámla tetszőleges mértékben minuszba is mehet. Késöbb ez változni fog.

 

Esemény szervezés (ß teszt)

A projekt adminisztrátorok, csoport adminisztrátorok, regisztrált felhasználók eseményeket vihetnek fel. Az események témakörökhöz rendelhetőek. Az események csoporthoz vagy projekthez kapcsolódhatnak. Az esemény szervező email-ben meghívókat küldhet ki. A regisztrált felhasználók jelentkezhetnek az eseményre. Az esemény felvitelekor a felvívő lesz az adminisztrátor, később további adminisztrátorokat is kijelölhet. Szükség esetén az eseményen történő tényleges részvétel (beleértve a virtuális részvételt is) is adminisztrálható.

 

Eszmecserék, viták lebonyolítása (ß teszt)

A csoport tagok az eldöntendő kérdésekről viták indítását javasolhatják. A vita akkor indul meg ha – a csoport beállításainál megadott – számú tag támogatja azt. A vitát javasló tag megoldási lehetőségeket (alternatívákat) is javasolhat.


(Megjegyzés: ha a csoport létszám kisebb a beállított támogatási szükségletnél, akkor a tagok 100% -os támogatása szükséges. Nulla „szükséges támogatás” beállításánál a vita azonnal megindul)


A megindult viták a vita beállításainál megadott vita idő letelte után szavazássá alakulnak.

Az aktív vitákhoz a tagok hozzászólhatnak, és megoldási alternatívákat javasolhatnak. A csoport tagok támogathatják az egyes megoldási javaslatok „virtuális szavazó lapra kerülését”. Tehát itt még nem arról van szó, hogy ezt a megoldást támogatod, hanem csak arról, hogy a későbbi szavazásnál ez szerepeljen-e a virtuális szavazó lapon.(kb. a jelenlegi "képviselő ajánlás" megfelelője) Egy megoldási lehetőség akkor kerül fel a „virtuális szavazó lapra” ha megkapta a vita beállításinál megadott számú támogatást.


A vita közben a csoport adminisztrátorok és a vitát kezdeményező felhasználó még módosíthat, javíthat a vita és a megoldási lehetőségek szövegein, és a vita/szavazás beállításain. (etikai szempontból csak helyesírási, fogalmazási hibák javítása javasolt) A szavazás során és a szavazás lezárulta után módosítás már nekik sem engedélyezett.


(Megjegyzés: értelemszerűen az Igen/nem típusú szavazásnál megoldási lehetőséget nem lehet javasolni)


A vita beállításainál megadott napig tartó vita után indul meg a szavazás, ami ugyancsak a beállításoknál megadott ideig tart.


 

Szavazások lebonyolítása (ß teszt)
A szavazás lehet:

 • Igen/nem

 • Egy választható

 • Több választható

 • Sorba rendező

A szavazás lehet titkos vagy nyílt.

A szavazás lehet "likvid" müködésű is.
lásd itt

A szavazás közben folyamatosan megtekinthetőek a rész eredmények és lekérhető a már megadott szavazatokat tartalmazó CSV fájl (ez nem tartalmaz a szavazatot leadó személy azonosítására alkalmas adatot). Ezen CSV fájl segítségével független ellenőrök ellenőrizhetik a szavazat összesítés helyességét, illetve a szavazás különböző időpontjaiban lekért CSV fájlok összevetésével vizsgálhatják, hogy esetleg történt-e visszamenőleges módosítás az adatbázisban.


A szavazás során a szavazó képernyőjén megjelenik egy szavazat azonosító szám. Ezt a számot senki más nem ismeri csak aki a szavazatot leadta. Ha feljegyzi ezt a számot, ennek segítségével később bármikor ellenőrizheti, hogy a szavazata szerepel-e az adatbázisban (és a CSV fájlban), és a helyes tartalommal szerepel-e?


A sorba rendező szavazás kiértékelése Condorcet – Schulze metod szerint történik.

Ha a szavazás "likvid" tipusú, akkor; - ha egy felhasználó nem szavaz, akkor helyette az adott csoportban vagy projektben általa kijelőlt "képviselője" szavazatát vesszük figyelembe. Tehát a "képviselők" szavazata akkor sullyal esik számtásba ahány őket meghatalmazó felhasználó nem szavaztott.

A szavazati jogot olyan tagra lehet átruházni aki erre vállakozott. Ez a "képviseletre vállakozás" a "Tagok" képernyőn a "Képviselő tisztségre vállalkozok" gomb megnyomásával történik.

Ha csopotban inditott szavazásról van szó, és a nem szavazó felhasználónak az adott csoportban nincs képviselője, vagy az sem szavazott; - akkor a felsőbb szintű csoportban lévő képviselője szavazatát használjuk. Ha ott sincs képviselő vagy az sem szavazott; - akkor még feljebb lévő csoportban lévőt és így tovább.

A képviseleti megbízáss (meghatalmazás) a csoport vagy projekt "Tagok" menüpontjában lévő "Tisztségviselők" linkre kattintással elérhető képernyőn a képviseletre válalkozó nevére vonatkozó "like" -al történik. A "pipa" ikon jelzi jelenleg ki a képviselőd. Ugyanitt a képviseleti megbízást vissza is lehet vonni

 

Üzenetek (ß teszt)

Lehetőség van szöveges üzenetet, megjegyzést írni

 • Másik felhasználónak
 • Csoportnak
 • Projeknek
 • Projekt feladathoz
 • Termékhez, szolgáltatáshoz

Ha a web böngésző támogatja a mikrofon és kamera használatát akkor video-chat is lebonyolítható.

Privát üzenet küldése egy felhasználónak
 • A csoportok / regisztrált felhasználók / tagok menüpontjában megkeressük a felhasználót.
 • A megjelenő üzenetküldő formba beirjuk az üzenetet vagy a "mikrofon" + "kamera" ikonra kattintva vide chat-et inditunk
Privát üzenet fogadása A bejelentkezés után a felső menű jobb oldalán lévő "privát üzenetek" menüontban olvashatjuka nekünk küldött üzeneteket vagy csatlakozhatunk a privát vide-chat -hez. Üzenet küldése csoportnak, projekt résztvevőknek, eseményre jelentkezőknek A csoportok / projekt / esemény menüjében lévő "beszélgetések" menüpontban megjelenő üzenetküldő formba beirjuk az üzenetet vagy a "mikrofon" + "kamera" ikonra kattintva vide chat-et inditunk, Csoport, projekt, esemény üzenet fogadása A csoportok / projekt / esemény menüjében lévő "beszélgetések" menüpontban olvashatjuk az üzeneteket vargy csatlakozhatunk a video-chat -hez.

 

File könyvtár (ß teszt)

A csoportokhoz és minden regisztrált felhasználóhoz tartozik egy-egy file könyvtár.

A csoport file könyvtárába a csoport tagok tölthetnek fel fájlokat, modosítani, törölni a feltöltő és a csoport adminisztrátorok tudnak.

A felhasználó könyvtárába csak a felhasználó tölthet fel, ő módosíthat, törölhet.

A feltöltött fájlok listája minden látogató számára látható, letölteni a regisztrált felhasználók tudnak.

A feltölthető fájlok méretét a szerver beállításai határozzák meg (uload limit és post data méret). Az összes feltöltendő fájl méretét a fizikailag rendelkezésre álló tároló kapacitás korlátozza

Bizronsági okokból php, html, html, js fájlok feltöltése nem engedélyezett.