Leírás

Leírás

Áttekintés

A Netpolgár egy virtuális közösségi tér. E-demokrácia, projekt menedzser, virtuális piactér, fájl tároló és kommunikációs felület.

Ez egy pártoktól, szervezetektől független civil kezdeményezés.

Célja egy alternatív hierarchia mentes, egyenrangú autonóm egyedekből álló együttműködési rendszer kimunkálása, gyakorlati kipróbálása.

Teszt bejelentkezések:

  • teszt1@teszt.hu psw: 12345678
  • teszt2@teszt.hu psw: 12345678
  • teszt3@teszt.hu psw: 12345678
Fő jellemzők

Minden felhasználónak van egy üzenőfala, fájl, kép és videó tároló területe, esemény naptára, A felhasználók "ismerősnek" jelölhetik egymást (az ismeretséget a másik félnek is el kell fogadnia). A felhasználók csoportokat hozhatnak létre, csatlakozhatnak mások által létrehozott csoportokhoz (a csatlakozás rendjét a csoport szabályzata határozza meg). A csoportoknak is van üzenő faluk, file, kép és videó tárolójuk. Ezek a csoport tagjai számára elérhetőek. A csoportok projekteket (közösen megvalósított munkafolyamatokat, célkitűzéseket) indíthatnak. A projekteknek is van üzenőfaluk, file, fotó és videó területük. Ezek a projekt-gazda csoport tagjai számára elérhetőek. A felhasználó egy "összefésült" üzenőfalon láthatja a saját postjait, ismerősei postjait, azon csoportok üzenőfalát amelyeknek tagja, és ezen csoportok projektjeinek az üzenőfalát. A felhasználók privát üzeneteket is küldhetnek egymásnak, üzenet küldhet egy csoport összes tagjának, összes ismerősnek is, Szellemi és anyagi termékek cseréjét, megosztását virtuális, alternatív fizetőeszközös web-es piactér segít. A felhasználók NET -es szavazásokat indíthatnak, ezek rendelhetőek csoporthoz, projekthez, kommentelhetnek, értékelhetnek, szavazhatnak. A rendszerhez bárki önként csatlakozhat, ingyenesen használhatja azt.

Csoport szervezés (ß teszt)

A netpolgár programban a hasonló érdeklődésű tagok vagy egy projekten közösen dolgozó tagok számára; hierarchikus „fa szerkezetű” csoport struktúra alakítható ki (fő csoport – csoport – alcsoport stb). Egy felhasználó több csoportban is tag lehet. A csoport tagok a program segítségével „chatelhetnek” egymással, videó konferenciákat bonyolíthatnak le, vitákat folytathatnak, szavazásokat rendezhetnek.


( Megjegyzés: a csoport szerkezet hierarchikus felépítése a csoportok közötti könnyebb eligazodást segíti, illetve később a likvid demokrácia kialakításánál lesz szerepe)


A felhasználók ”jelentkezhetnek” csoport tagnak. A teljes jogú tagsághoz az szükséges, hogy a csoport már meglévő tagjai közül – a csoport beállításainál megadott számú – tag támogassa az új tag belépését.


(Megjegyzés: ha a csoport létszám kisebb a beállított támogatási szükségletnél, akkor a tagok 100% -os támogatása szükséges. Nulla „szükséges támogatás” beállításánál a jelentkezők azonnal teljes jogú tagok lesznek.)


A csoport tagjai javasolhatják tag kizárását. A tag akkor lesz kizárva ha a csoport tagok – a csoport beállításainál %-ban megadott – hányada javasolta a kizárást.


A csoportokban alcsoportok hozhatóak létre. Alcsoport létrehozását a csoport tagok javasolhatnak. A csoport akkor nyílik meg ha a javaslat a csoport tagoktól megkapja - a csoport beállításoknál megadott – szükséges támogatást. A javasolt csoportban chatelni, vitákat, szavazásokat szervezni, alcsoportokat szervezni csak a szükséges támogatás elérése után lehet.


(Megjegyzés: ha a csoport létszám kisebb a beállított támogatási szükségletnél, akkor a tagok 100% -os támogatása szükséges. Nulla „szükséges támogatás” beállításánál az alcsoport azonnal megnyílik.)


A csoport tagjai javasolhatják a csoport lezárását. A csoport akkor lesz lezárva ha a tagok – a csoport beállításainál %-ban megadott – hányada javasolta a lezárást.


Minden csoportnak van legalább egy „adminisztrátora” alapértelmezetten a csoportot javasló felhasználó az adminisztrátor. Az adminisztrátor moderálhatja a csoportban lévő beszélgetéseket, módosíthat, javíthat a vita kérdések és a hozzájuk tartozó alternatívák szövegein, módosíthatja a csoport nevét, leírását és beállításait.


A csoport aktiválása után bármelyik csoport tag jelentkezhet adminisztrátornak. A tisztséget akkor töltheti be ha a csoport tagok – a csoport beállításnál %-ban megadott – hányada támogatja azt.


A csoport tagok kezdeményezhetik valamelyik adminisztrátortól a az adminisztrálási jog megvonását. A jog akkor kerül megvonásra ha a csoport tagok – a beállításoknál %-ban megadott – hányada ezt javasolta.


A csoportokban egyéb tisztségek (pl. vita moderátor, képviselő, szóvivő stb) is lehetnek, ezek kezelése az adminisztrátori tisztséghez hasonló.


A legfelső szintű csoportokat a rendszer adminisztrátor kezeli. Van egy különleges működésű csoport a „Regisztrált felhasználók” ennek automatikusan tagja mindenki aki regisztrál a programba.


Projekt menedzselés (terv)

A rendszer adminisztrátorok, csoport adminisztrátorok projekteket indíthatnak. A projektek egy csoporthoz is kapcsolódhatnak. A projektek témakörökhöz rendelhetőek. Minden projektnek van legalább egy projekt adminisztrátora. A projekt adminisztrátorok résztvevőket vehetnek fel/módosíthatnak/törölhetnek, meghívókat küldhetnek. A regisztrált felhasználók résztvevőnek jelentkezhetnek a projektbe. A jelentkezést projekt adminisztrátornak kell jóvá hagynia. A projekt tagok bármikor kiléphetnek a projektből. A projekt adminisztrátorok feladatokat (taszkokat) definiálhatnak a projektbe, határidőt, felelőst adhatnak meg a feladathoz. Módosíthatják a feladat állapotát. A projekt adminisztrátorok lezárhatják, felfüggeszthetik a projektet. A projekt felvitelekor a felvivő lesz az adminisztrátor, később további adminisztrátorokat is kijelölhet a résztvevők közül. A rendszer adminisztrátor törölhet projekteket.

Virtuális piactér (terv)

A projekt adminisztrátorok, csoport adminisztrátorok, regisztrált felhasználók keresleteket/kínálatokat vihetnek fel. A keresletek/kínálatok témakörökhöz rendelhetőek. A keresletek/kínálatok csoporthoz vagy projekthez kapcsolódhatnak. A felhasználások (tranzakciók) virtuális pénzben történő elszámolással vihetők fel a rendszerbe. Készlet változások kezelése, felhasználói értékelési rendszer, hibajegy rendszert is tartalmaz ez a modul. Mivel a netpolgar rendszer a kölcsönös bizalmon alapul egy a közösség által megállapított keret összegig a felhasználók egyenlege negatív is lehet. A virtuális pénzben vezetett folyószámla egyenlegek nyilvánosak.

Esemény szervezés (terv)

A projekt adminisztrátorok, csoport adminisztrátorok, regisztrált felhasználók eseményeket vihetnek fel. Az események témakörökhöz rendelhetőek. Az események csoporthoz vagy projekthez kapcsolódhatnak. Az esemény szervező email-ben meghívókat küldhet ki. A regisztrált felhasználók jelentkezhetnek az eseményre. Az esemény felvitelekor a felvívő lesz az adminisztrátor, később további adminisztrátorokat is kijelölhet. Szükség esetén az eseményen történő tényleges részvétel (beleértve a virtuális részvételt is) is adminisztrálható.

Eszmecserék, viták lebonyolítása (ß teszt)

A csoport tagok az eldöntendő kérdésekről viták indítását javasolhatják. A vita akkor indul meg ha – a csoport beállításainál megadott – számú tag támogatja azt. A vitát javasló tag megoldási lehetőségeket (alternatívákat) is javasolhat.


(Megjegyzés: ha a csoport létszám kisebb a beállított támogatási szükségletnél, akkor a tagok 100% -os támogatása szükséges. Nulla „szükséges támogatás” beállításánál a vita azonnal megindul)


A megindult viták a vita beállításainál megadott vita idő letelte után szavazássá alakulnak.

Az aktív vitákhoz a tagok hozzászólhatnak, és megoldási alternatívákat javasolhatnak. A csoport tagok támogathatják az egyes megoldási javaslatok „virtuális szavazó lapra kerülését”. Tehát itt még nem arról van szó, hogy ezt a megoldást támogatod, hanem csak arról, hogy a későbbi szavazásnál ez szerepeljen-e a virtuális szavazó lapon. Egy megoldási lehetőség akkor kerül fel a „virtuális szavazó lapra” ha megkapta a vita beállításinál megadott számú támogatást.


A vita közben a csoport adminisztrátorok és a vitát kezdeményező felhasználó még módosíthat, javíthat a vita és a megoldási lehetőségek szövegein, és a vita/szavazás beállításain. (etikai szempontból csak helyesírási, fogalmazási hibák javítása javasolt) A szavazás során és a szavazás lezárulta után módosítás már nekik sem engedélyezett.


(Megjegyzés: értelem szerűen az Igen/nem típusú szavazásnál megoldási lehetőséget nem lehet javasolni)


A vita beállításainál megadott napig tartó vita után indul meg a szavazás, ami ugyancsak a beállításoknál megadott ideig tart.


Szavazások lebonyolítása (ß teszt)
A szavazás lehet:

  • Igen/nem

  • Egy választható

  • Több választható

  • Sorba rendező

A szavazás lehet titkos vagy nyílt.


(Megjegyzés: Későbbi fejlesztésként lehet majd likvid demokrácia szerinti vagy csak közvetlen szavazatot kezelő, jelenleg ez még nem működik).


A szavazás közben folyamatosan megtekinthetőek a rész eredmények és lekérhető a már megadott szavazatokat tartalmazó CSV fájl (ez nem tartalmaz a szavazatot leadó személy azonosítására alkalmas adatot). Ezen CSV fájl segítségével független ellenőrök ellenőrizhetik az szavazat összesítés helyességét, illetve a szavazás különböző időpontjaiban lekért CSV fájlok összevetésével vizsgálhatják, hogy esetleg történt-e visszamenőleges módosítás az adatbázisban.


A szavazás során a szavazó képernyőjén megjelenik egy szavazat azonosító szám. Ezt a számot senki más nem ismeri csak aki a szavazatot leadta. Ha feljegyzi ezt a számot, ennek segítségével később bármikor ellenőrizheti, hogy a szavazata szerepel-e az adatbázisban (és a CSV fájlban), és a helyes tartalommal szerepel-e?


A sorba rendező szavazás kiértékelése Condorcet – Shulze metod szerint történik.